Datalagring

Datalagring hos Torkelson
Uppgifter kring juridisk person (företag) omfattas inte av de nya reglerna i dataskyddsförordningen. Uppgifter om kontaktpersoner på företag, samt enskilda näringsidkare, är dock personuppgifter. Dessa är tillåtna att lagras för att hantera affärsrelationen med kunden och/eller leverantören. 
 
Ansvar av personuppgifter och dina rättigheter
Torkelson Möbel AB, registreringsnummer 556067-8137 är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och därmed ansvarig för behandlingen av personuppgifterna och vi har följande kontaktuppgifter:
 
Torkelson Möbel AB
Junexvägen 2
286 73 Skånes Fagerhult
Tel: 0433-325 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556067-8137
 
Endast personer på Torkelson Möbel AB som behöver tillgång till dina personuppgifter för att uppfylla ändamålet med behandlingen ges tillgång till personuppgifterna. Vi säljer aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Torkelson Möbel AB. De uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. 
 
Vilka uppgifter sparas?
Organisationsnummer
Leverans- och faktureringsadress
E-postadress
Telefonnummer
Namn på kontaktperson
 
Hur använder vi de sparade uppgifterna?
Uppgifterna används i huvudsak för att kunna uppfylla vårt åtagande mot dig som kund. Utöver det skickar vi även ut ett nyhetsbrev. I nyhetsbrevet berättar vi bland annat om produktnyheter samt eventuella kampanjerbjudanden. Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, för detta ändamål vänd dig till ovannämnda kontaktuppgifter. Kommunikation och information som anses tillhöra affärsrelationen, såsom prisaviseringar och produkt-information räknas inte som nyhetsbrevsinnehåll och kan komma att skickas till dig trots att du har av-prenumererat på vårt nyhetsbrev.
Du kan när som helst begära ett utdrag över de uppgifter som finns sparade om dig som privatperson, samt även begära att de raderas.
 
Hur länge sparar vi informationen?
Vi sparar inte personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera din order eller fullgöra de åtaganden vi har gentemot dig under längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna behandla dina order eller utföra vårt avtal. Uppgifter om juridisk person omfattas inte. För bokföringsändamål sparar vi information i enlighet med gällande bolagslagstiftning.